Rozwój osobisty

Rozwój osobisty można rozumieć na bardzo wiele sposobów. Może to być praca nad efektywnością podejmowanych działań, sprawnością fizyczną, panowanie nad stanami emocjonalnym oraz nauczenie się odpowiednich reakcji emocjonalnych na określone sytuacje. W hipnozie łatwo o przeprowadzenie głębokich zmian, które następnie pozwalają na natychmiastowe dostrzeżenie pozytywnych zmian w życiu codziennym. Hipnoterapia pomoże Ci usnąć ograniczające bariery i znacząco poprawić efektywność swoich działań, jako że zmiany następują na głębokim poziomie podświadomości.

Wskazane dla samorozwoju jest włączenie technik medytacji, relaksacji, dzięki którym można odnaleźć wewnętrzny spokój i płynącą z niego moc. Medytacja czy mindfulness są kluczowe w zapewnieniu stabilnego wzrostu w każdej dziedzinie życia.

Często problemem hamującym rozwój osobisty jest niska samoocena, niewiara we własne możliwości. Niskie poczucie własnej wartości potrafi ograniczać nas prawie w każdej dziedzinie życia, ale dzięki hipnozie możesz pozwolić sobie na natychmiastową poprawę samooceny, co przełoży się na poprawę jakości Twojego życia.

Poniższa lista zawiera tylko niektóre tematy, które dzięki przekazywanym przez nas technikom możesz zgłębić, poprawić, ulepszyć, rozwinąć lub nabyć nowych umiejętności:

 • połączenie z duszą/sercem
 • odnalezienie najkorzystniejszej drogi życiowej/celu
 • poprawa samooceny
 • poprawa motywacji
 • poprawa koncentracji
 • kreatywność
 • inteligencja emocjonalna
 • zmiana wzorca reakcji/zachowania na pożądane
 • kreatywne rozwiązywanie problemów
 • rozwinięcie i wykorzystanie swoich uzdolnień i możliwości
 • podejmowanie decyzji przy pomocy podświadomości
 • pewność siebie
 • determinacja i wytrwałość
 • samodyscyplina
 • przemawianie publiczne
 • rozwinięcie mentalności prowadzącej do stabilizacji finansowej i osiągania celów
 • przyspieszone uczenie się, motywacja do nauki
 • motywacja
 • inspiracja
 • nauczenie się odporności na krytykę
 • postępowanie zgodne z intuicją i wewnętrznym przekonaniem
 • zarządzanie czasem
 • pokonanie niepokoju, strachu w przeróżnych okolicznościach
 • pokonanie ataków paniki
 • wykorzystanie swojego pełnego potencjału
 • przesuwanie ograniczeń swoich możliwości
 • wygrywanie w biznesie
 • planowanie i rozwój kariery osobistej
 • wybór drogi życiowej
 • wzmocnienie siły woli
 • zbudowanie/wzmocnienie mentalności zwycięzcy
 • skupienie na celu
 • ustalanie priorytetów
 • systematyczność
 • pokonywanie przeszkód życiowych
 • niezliczona liczba innych możliwości

Terapia może pomóc w wymienionych i również w wielu innych dziedzinach. W stanie hipnotycznym o wiele łatwiej i szybciej się uczysz, co daje bardzo często szybkie, pozytywne wymierne efekty. Hipnoza pomoże Ci podejść do rozwoju osobistego w zupełnie nowy, niestandardowy sposób.