Terapie

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty można rozumieć na bardzo wiele sposobów. Może to być praca…

Leczenie lęków

Fobia jest to ekstremalna, nieadekwatna reakcja na bodziec. Fobie często…

Leczenie nerwicy

Kontrola poziomu stresu. Zazwyczaj uważamy, że stresujące sytuacje są negatywne, …

Nałogi i nawyki

Nasze przyzwyczajenia, nałogi, nawyki to automatyczny, wyuczony sposób…

Zdrowie

Dobre zdrowie, zarówno fizyczne i psychiczne, to niezbędny składnik szczęśliwego…

Kontrola wagi

Samo słowo dieta niesie ze sobą konotacje tymczasowości. Kiedy przechodzimy…

Problemy seksualne

Satysfakcjonujące życie seksualne jest istotnym elementem życia większości…

Regresja – Progresja

Do terapii regresyjnej zaliczamy przywoływanie zdarzeń, których wspomnienie…

Autohipnoza

Każda hipnoza to autohipnoza dlatego, że Ty sam pozwalasz wprowadzić się…

Hipnoza dla dzieci

Dzieci, w wieku od kilku do kilkunastu lat, przeważnie bardzo łatwo poddają…

Inne problemy

Zespół stresu pourazowego, jąkanie się, syndrom chronicznego zmęczenia, …