Regresja – Progresja

Do terapii regresyjnej zaliczamy przywoływanie zdarzeń, których wspomnienie może być ukryte poniżej poziomu naszej świadomości. Zdarzenia i konflikty z przeszłości, które mają wpływ na nasze psychiczne czy fizyczne samopoczucie, mogą zostać uwolnione i z korzyścią dla nas wykorzystane w trakcie sesji. Terapia regresją zawiera w sobie nie tylko cofnięcie się do wspomnień życia obecnego, ale także do wspomnień związanych z poprzednimi wcieleniami.

Prostym przykładem z życia może być fobia wynikająca z traumatycznego przeżycia, którego przeważnie się nie pamięta. Bardziej złożona terapia może dotyczyć ofiary gwałtu, osoby będącej ofiarą nadużycia w dzieciństwie lub na przykład osoby, która przeżyła zagrażającą życiu sytuację. W takich przypadkach symptomami mogą być ataki paniki, wybuchy emocjonalne, zablokowanie uczuć oraz często problemy w relacjach z ludźmi. W regresji hipnotycznej wracamy do przyczyny problemu – początkowego zdarzenia sentetyzującego (ISE Initial Sensitising Event) – i w sposób bezpieczny i ustrukturyzowany dokonujemy transformacji danego wspomnienia uleczając problem. W całą procedurę uzdrawiania zintegrowane jest podejście kilku różnych terapii, wliczając w to Gestalt Pearls’a, świadomość ciała Reich’a oraz NLP.

Często trafiają na hipnoterapię osoby ciekawe swoich przeszłych wcieleń. Niezależnie od systemu wierzeń regresja do poprzednich wcieleń okazuje się być wysoce efektywną formą terapii. Pomaga również wejść na wyższy poziom zrozumienia rzeczywistości, co przynosi wymierne efekty w codziennym funkcjonowaniu.

Interesujące jest również to, że techniki hipnotyczne używane do regresji, mogą być również zastosowane w przypadku progresji.

Progresja jest przeciwieństwem regresji – osoba w transie może spojrzeć w swoją przyszłość! Można w ten sposób sprawdzić, jak poszczególne decyzje wpłyną na nasze życie. Jeśli mamy jakiś dylemat, zastanawiamy się, jaką decyzję życiową podjąć, progresja może udzielić nam wskazówki co do dalszego postępowania. Możemy sprawdzić, jakie będą wyniki podjęcia poszczególnych decyzji oraz zrozumieć, jakie postępowanie jest dla nas korzystne.